Slider

İlgi Çeken Videolar

Sağlık

Teknoloji

Sinema

Televizyon

Ne Nedir?

En5 Konular
» » » .NET ile Office Kullanımı


Önce gerekli nesne referansı eklenmelidir.

visualbasicdersleri

.NET ile Word Kullanımı


Yeni bir Word belgesi oluşturup kaydetmek için;


Dim WordApp As New Word.Application
Dim WordDoc As New Word.Document
WordDoc = WordApp.Documents.Add()
WordDoc.Range.InsertAfter(TextBox1.Text)
WordDoc.SaveAs(Application.StartupPath & "\deneme.doc")
WordDoc.Close()
WordApp.Quit()


Önceden kaydedilmiş bir belgeyi açmak için;


Dim WordApp As New Word.Application
Dim WordDoc As New Word.Document
Dim Sayac As Integer
WordDoc = WordApp.Documents.Open(Application.StartupPath & _ "\deneme.doc")
For Sayac = 1 To WordDoc.Words.Count - 1
TextBox2.AppendText(WordDoc.Words(Sayac).Text)
Next
WordDoc.Close()
WordApp.Quit()


Yazdırma işlemi için;


Dim WordApp As New Word.Application
Dim WordDoc As New Word.Document
WordDoc = WordApp.Documents.Open(Application.StartupPath &_ "\deneme.doc")
WordDoc.PrintOut()
WordDoc.Close()
WordApp.Quit()

.NET ile Excel Kullanımı


Yeni bir Excel belgesi oluşturup kaydetmek için;


Dim ExcelApp As New Excel.Application
Dim ExcelWorkSheet As New Excel.Worksheet
ExcelWorkSheet = ExcelApp.Workbooks.Add.Worksheets.Add
ExcelWorkSheet.Cells(1, 1) = "Selam dünyalı biz dostuz"
ExcelWorkSheet.SaveAs(Application.StartupPath & "\deneme.xls")
ExcelApp.Quit()


Önceden kaydedilmiş bir belgeyi açmak için;


Dim ExcelApp As New Excel.Application
Dim ExcelWorkSheet As New Excel.Worksheet
ExcelApp.Workbooks.Open(Application.StartupPath & "\deneme.xls")
ExcelWorkSheet = ExcelApp.Workbooks.Item(1).Worksheets("Sayfa4")
TextBox3.Text = ExcelWorkSheet.Cells(1, 1).Text
ExcelApp.Quit()

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yazmak İçin Aşağıdaki Seçenekleri Kullanınız


Lütfen konuyla alakasız yorumlardan kaçının. Sadece link almak amaçlı ( spam ) yorumlar yazmayınız. ( anında silinir ). Argo, küfür, siyasi vb. içerik barındıran yorumlar yazmayınız.

Not: Yorum yapabilmek için (yorumlama biçiminden) Anonim ( isimsiz olarak ) veya Adı/URL'yi ( Adı ( gerekli ) / URL ( kısmını boş bırakınız ), fonksiyonlarından seçim yaparak yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Ancak Google + profili ile yapılan yorumları onaylamıyorum bilginize. Yorum yaparken Adı/URL kısmından yaparsanız sadece isim yazmanız yeterli. Site adresi, URL eklerseniz yorumunuz onaylanmaz.