Slider

İlgi Çeken Videolar

Sağlık

Teknoloji

Sinema

Televizyon

Ne Nedir?

En5 Konular

» » » » » Okulda Kazanıldı

Okulda Kazanıldı
İngilizler, Napolyon'u, Waterloo Harbinde mağlup etmişlerdi. Meşhur Eton lisesini bitiren ve daha sonra Oxford ve Cambridge üniversitelerine giden birçok devlet adamı bu harpte etkili olmuştu.

Bir zamanlar Eton'un oyun sahalarında oynayanlar, gün gelmiş, Waterleoo'nun sahasın da başarılı olmuşlardı. Onun için İngilizce'ye "Waterloo Harbi Eton'un oyun sahalarında kazanıldı" diye bir atasözü yerleşti. 

Bir başka ünlü lise de, Churchill, başvekil Stenley ve onun Hariciye vekili Sir Samuel Hoare'nin mezun oldukları Harrow'du. 

İkinci dünya savaşından önce Hoare'ın, Fransa Hariciye vekili ile anlaşması sonucunda Habeşistan İtalya'ya bırakılmıştı. Bu anlaşma Parlamentoda müzakere edilirken nüktedan bir vekil olan Atlee şöyle diyordu:

"Waterloo harbinin, Eton'un oyun sahalarında kazanıldığı doğrudur veya değildir; ama şurası gayet aşikardır ki, Habeşistan, Harrow'un oyun sahalarında kaybedildi."

Eğitim, milletlerin hayatı için çok önemlidir. Ve istikbalde elde edilen birçok başarı, kazanılan birçok zafer; mekteplerin sıralarının, koridorlarının, oyun alanlarının ve laboratuarlarının eseridir. Zafer, evvela orada kazanılır veya kaybedilir. Onun içindir ki eğitimini sağlam tutanlar baştan kazanmış, onu ihmal edenler de mağlubiyuete baştan mahkum olmuştur. 


Yazar: Mehmet Akar

Mesel Ufku | Nükte ve Hikmet  [ Timaş Yayınları ]

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yazmak İçin Aşağıdaki Seçenekleri Kullanınız


Lütfen konuyla alakasız yorumlardan kaçının. Sadece link almak amaçlı ( spam ) yorumlar yazmayınız. ( anında silinir ). Argo, küfür, siyasi vb. içerik barındıran yorumlar yazmayınız.

Not: Yorum yapabilmek için (yorumlama biçiminden) Anonim ( isimsiz olarak ) veya Adı/URL'yi ( Adı ( gerekli ) / URL ( kısmını boş bırakınız ), fonksiyonlarından seçim yaparak yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Ancak Google + profili ile yapılan yorumları onaylamıyorum bilginize. Yorum yaparken Adı/URL kısmından yaparsanız sadece isim yazmanız yeterli. Site adresi, URL eklerseniz yorumunuz onaylanmaz.