Bonzai ve Zararları Nedir? sinema

İnsanlık tarihinin en şeytani seri katilleri

1.  John Wayne Gacy

İşlediği cinayet sayısı 34. Meşhur olan sözü ise "Disneyland"da görüşürüz. Gacy evli ve çocukları olan bir ailesi vardı. Aynı zamanda çok zeki bir iş adamıydı. Ancak hobi amaçlı palyaçoluk yapmaktaydı. 

Ancak neredeyse kimsenin bilmediği gizemli şeyler vardı.  Palyaçoluk yaptığın sırada erkekleri kendi evinin bodrumuna davet ediyordu.  Ve onları bağladıktan sonra işkence ederek yavaş yavaş öldürüyordu.


İnsanlık Tarihindeki 5 Tehlikeli Seri Katil


Daha ilginç olanı ise  kurbanlarını öldürürken kulaklarına  şeytani bir şeyler fısıldardı.  Evinin bodrumunda  toplamda  27 adet erkek cesedi çıkmış ve  1980 senesinde  zehirli iğne ile hayatına son verilmiştir. 


2. Edward Gein

İşlediği cinayet sayısı  2  tanedir.  En bilinen sözü ise, bir katil olabilirim ama asla yamyam değilim. Zamanında kendisine çok sert davranan annesinin ölümünün ardından  değişiklikler geçirdi ve ruhi olarak sapıttı.   Bundan dolayı annesinin tekrar hayata dönmesi için anatomi bilimi ile ilgilendi ve derince bir araştırma içine girdi. 

Mezardan çıkarttığı cesetler üzerinde birçok deney yaptı.  Deneyler başarısız olunca bir kadının derisini yüzmeye karar verdi.  Bu arada kadınlığa karşı bir özenti ile deriyi annesine ait olan eski elbiseler ile birlikte giymeye başladı. 


Polisler kısa  zamanda katilten şüphelenerek evinde insan derilerinin bulunduğu sandalyeler ve kafatasından yapılmış olan  kaseler ve kadın elbiseleri araştırmaları sonucunda bulundu. 

3. Dr Henry Howard Holmes

İşlemiş olduğu cinayet sayısı akıllara zarar verecek derecede çok ortalama olarak  200 kişi.  En Önemli sözü ise; Dünyaya gözlerimi açtım ve şeytan arkadaşım olarak yanımda beklemekteydi. Ve o günden beri benimle beraber. 

İlk olarak hayalinde işleyeceği cinayetleri tasarlayarak ıssız bir köşeye bir otel inşa etti. 

Fakat bu otel çok başkaydı sahte pencereler, gizemli koridorlar ve duvarlar otelin içinde yer almaktaydı. Ve oldukça korkutucu bir yapıya sahipti.  Aynı zamanda odaların hiçbirinde pencere yoktu. 

Odalarda gaz boruları döşenmiş ve ofisinden boruları kontrol edecek mekanizma vardı.  Bu şekilde gazla kurbanları öldürerek, bodrum katında cesetleri parça ederek.  kemik ve etleri birbirinden ayırdıktan sonra, domuz eti olarak   pazarlarda  satıyordu. Organ ve iskeletleri TIP fakültelerine veriyordu. 


4. Edmund Kemper

Bu şeytani adamın işlemiş olduğu cinayet sayısı toplam 10 tanedir. Bilinen  meşhur sözü ise; sokakta yürürken bir tarafın çıkmak ister  diğer tarafım ise kazığa geçirilmiş kafasını düşünür. 

Bu  katilin boyu çok büyüktür. 2.06 boyu ve 150 kiloya yakın ağırlığı vardır. Ve seri katiller arasında en uzun boylu ve devasa olanıdır. 

Daha  15 yaşlarında iken nasıl bir duygu olduğunu merak ettiği için dedesi ve nenesini öldürmüştür.  Sonrasında  otostop çeken üniversiteli kızların kafalarını bedenlerinden ayırarak cansız bedenlerine istismarda bulundu. 


Sürekli öldürmeye alışmış bu vahşi insan dışı yaratık annesinin kafasına çekiçle vurarak dard tahtası olarak kullanmaya başladı. 

Edmund Kemper  bu cinayetleri sonlandırmak için kendisini ihbar ederek yakalatmıştır. Zeka seviyesinin çok yüksek olduğu bilinmektedir. Ancak akıllı olmadığı aşikardır.


5. Jeffrey Dahmer

Bu caninin işlediği cinayet sayısı ortalama 17 tanedir.  Meşhur olan sözü ise; "Zamanımı boşa harcadım".  

Oldukça araştırmacı bir yapıya sahip olan katil kurbanlarına değişik maddeler enjekte ederek onları bir zombiye cevirmeyi planlıyordu. 

Genel olarak  kafataslarını delip beyinlerine hidroklorik asit veya tuzruhu enjekte etmiş ve dayanılmaz acılar çektirmişti.

cesetlerini baştanbaşa yarıp inceledikten sonra parçaları asit dolu kaplarda eriterek sıvı hale getirip tuvalete boşaltıyordu. Bir keresinde ilaçla uyuşturduğu Konerak isimli bir erkek, çıplak da olsa kaçmayı başarmış ve polis çağırmıştı. Fakat iyi bir konuşmacı olan Dahmer, Konerak'ın eş....sel   sevgilisi olduğunu ve tartışma yaşadıklarını söyleyerek ...polisleri ikna etmiş ve polisler gidince Konerak'ı parçalayarak öldürmüş ve kafatasını anı olarak saklamıştı. Her hafta 1 kişi katleden Dahmer, yakalandıktan sonra 1994'te diğer mahkumlar tarafından süpürgeyle dövülerek öldürüldü.
Emperyalist siyonist planın uygulamaya konulduğu zamanlardaki durumun iyi anlaşılabilmesi için önemli bölgelerden birisi de Filistin olan Osmanlı Devletinin geçirdiği siyasi ve iktisadi aşamaların iyice bilinmesi gerekir. 1517 yılında hükmü altına girmesinden 1918 yılında İngilizler eliyle düşürülmesine kadar Osmanlıların Filistin Araplarını tam 400 sene Osmanlı Devleti, kendisini zaafa uğratarak emperyalistlerin iştahını kabartan; ülkeyi başıbozukluğun ve adam kayırmacılığın kol gezdiği bir yer haline getiren sultanlar iş başına gelinceye kadar etrafa dehşet saçıp emperyalistlerin korkulu rüyası halinde hüküm sürmekte idi.

19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti


Ne oluyordu! Arzu ve isteklerinin sürekli olarak yerine getirilmesini reddedecek bir Türk ihtilali mi olmuştu? Karşılıklı olarak cereyan eden bu soruşturmalardan sonra bütün bakışlar Türk delegasyonun üzerine çevrildi. Hariciye veziri Saffet Paşa toparlandı, üzüntüsünden sararmış bir yüzle şöyle dedi: Efendiler işittiğiniz bu top seslerinin kaynağı  Harbiye Nezareti burçlarıdır ve Ulu Sultanımız bütün vatandaşlara eşitlik hakkı veren Kanuni Esasinin yürürlüğe girdiğini ilan etmektedir. Bu büyük olaydan sonra artık bizim şu işimizin bir faydası olmayacağı kanaatindeyim. 

Emperyalist devletlerin önem verdiği "Avrupalıların İstekleri" İsmi altındaki bu kongre de böylece "Osmanlı Devleti ıslahatcılarının önem verdiği" halkın arzularının bir miktar yerine getirilmesiyle savuşturulmuş oldu. 

Emperyalist devletlerce Abdülhamid siyaseti, olabildiğince taasupla nitelendirilmekte  ve toplantılarda Bulgaristan'da meydana gelen katliamlar anlatılarak Türkler "Barbarlıkla" itham edilmekteydi. Bir defasında Fransız delegesi Bulgaristan'da meydana gelen katliamları  ima ederek hücuma kalktığında  orada bulunanlar onun bu hatırlatmasından "19. Şarlın" emri ve kraliçe "Katrin de Metsis'in," teşvikiyle Fransız Katoliklerinin kendi vatandaşları Protestanları, katlettiği meşhur "San Bartelemi" Katliamını hatırlamakta gecikmediler.

Türkler sade fakat kesin bir dille Avrupalılara hayır demişlerdi. Sonuçsuz kalan girişim ve münakaşalardan bir ay sonra mutlak yetkilerle donatılmış olan elçiler çantalarını toplayarak ülkelerine döndüler. Misafirler bu defa geleneksel hediyelerine  her hangi bir şey eklemeden ve adet olduğu vech ile göğüslerine elmaslarla süslü nişanlar takmadan yola çıktılar. Lord Salisböry yola çıkmadan önce sultanla bir özel görüşme talebinde bulunduysa da Ulu Sultan "Hat safhada diş ağrısı çektiği" gerekçesiyle özür beyanında bulundu.

Kendisinin azınlık ve cemaatlere karşı olduğu hakkındaki ithamları ortadan kaldırmak için Abdülhamid naibler meclisine bir Ermeni tayin ettiği ya da kendisine refakatçi olarak iki Yahudiyi seçtiği zaman üstün bir davranış örneği sergilemekte idi.  Abdülhamid hatıratını topladığı "Siyasi Görüşlerim" isimli kitabının 27. sayfasında şöyle der: 'Görevlilerin üçte biri Ermeni idi dersem mübalağa etmemiş olurum.'

Ermeniler devlet içerisinde her zaman veziri azamlık dahil en yüksek makamlara geliyorlardı. Abdülhamid emperyalist  devletlerin Osmanlı devletinin  iç işlerine karışmalarını engellemeyi  cesaretle sürdürdü. Yıldız Sarayı, onun kalbini etkisi dış siyasete de taşacak olan yeni bir cesaretle doldurmaya başlamıştı. Çünkü 1877 yılı Haziran ayında batılı devletler "Barışı korumak" için yeniden çalışma yapmaya kalktıklarında Abdülhamid inatla her hangi bir antlaşma yapmamakta ısrar etti. İngiltere'de Generel "Ignatiev" tarafından yürütülen ikna, çalışmalarından da "Londra Protokoli" ismiyle bilinen ve ne istendiği belirsiz bir belge imzalanmasından baştan başlayarak sokaktaki hamallara ve boğazdaki kayıkcılara kadar hiç kimse görüşünü açıklamaktan çekinmiyor. Anayasa kelimesi herkesin dudak ve dilinde. Sultan halkın isteği olan her hangi bir şeyin tahakkukundan vazgeçse tahttan indirilmesi kaçınılmaz bir hal alır."


Diğer bölgelerindeki durum da Türkiye'nin durumundan daha iyi değildi. Bosna'da ayaklanma başlamış, Sırbistan ve Karabağ'da problemler çıkmış, Müslüman ve  gayrimüslimler arasında çatışmalar olmuştu. Bütün bunlar ecnebilerin çeşitli bahaneler altında devletin iç işlerine müdahale etmesine imkan veriyordu. Sırbistan ve Karabağ'da kalabalıklar "Bosna" ayaklanmasını desteklemek amacı ile  yürüdü. Selanik'te Fransız ve Alman konsoloslarının öldürülmesine kadar varan bir taassup patlaması oldu. Bu yılın ilk baharında "Şark Meselesi" daha önce görülmediği bir büyüklükte yeniden ortaya atıldı ve Avrupa mahfillerinde konuşulan önemli bir konu haline geldi. 

Kaynakça:

Yazar: Refik Şakir en- Netşe

Çeviri: Necmeddin Gevri

Sultan II. Abdülhamid ve Filistin [ Semerkand ] - Pozitif Dağıtım

Yarın Teslim  Tarihi Hakkında Detaylı Bilgi.

Facebook Yarın Teslim Tarihi Nedir?


Yakın bir zaman içerisinde binlerce kişi tarafından profillerinde "yarın teslim tarihi" adı altında paylaşımları mutlaka görmüşsünüzdür. Son zamanların en popüler paylaşımı haline gelen 'teslim tarihi' gerçeklilik payı var mı?

Yok. Mesajlarda belirtilen içeriklerde yer alan bazı ibareler şunlar.

* Silinen mesajlar da dahil herkese açık olacakmış.
* Paylaşımlar herkese açık hale getirilecekmiş.

Ve buna benzer mesaj hızla dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'da hızlı bir şekilde kısa zaman içerisinde yayıldı. Ve birçok insan korkuya kapıldı nedense. Çoğu hesaplarını silip, dondurma yoluna gitti. Tabi bu bilinçsiz kullanıcılar, araştırmadan etmeden yapılan bir harekettir. Bu mesajın aslı astarı yoktur. Yani böyle bir  uygulamanın olmayacağı sabittir. 

Facebook  yönetimi  tarafından bu konu ile ilgili açıklama yapılmış bu tür mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulamıştı. Yani kontrol sende ifadesi ile kullanıcılara bilgi vermişti.


Yarın Teslim Tarihi


Evet kontrol her zaman kullanıcıya aittir. Bu itibarla ister herkese açık yapın ister sadece kendinize özel  yapın. Bu size kalmış bir durumdur. Bu mesaj her kim tarafından ortaya atılmış ise işini iyi yapmış gözüküyor ki nereye baksam facebook teslim tarihi ile ilgili mesajı görüyor oluyorum. 

Son olarak birçok haber sitesinin de bildirdiğine göre bu olayın doğruluk payı yoktur. Sizlerde insanlara haberi duyurmak için bu bilgiyi paylaşabilirsiniz. Gereksiz korkulara kapılmalarına gerek yok zaten, korkulacak bir durum sözü konusu değilse ister açık olsun ister kapalı her halükarda sorun teşkil etmez. 


Allah

Meleklerin Özellikleri..

Meleklerin özellikleri hakkında bilgiler.

İlk olarak şunu belirtelim. Şeytan bir melek değildir. Halk arasında "şeytan da bir melekti" diyenler çoktur ve bu sözü çok kere duymuş olabilirsiniz.

Şeytan melek değildi. Melek olsaydı eğer, ilahi emre uyarak tüm melekler gibi secdeye kapanırdı. İsyankar olmaz, kibirlenmez ve hata yapmazdı. Lânetlenmez ve kovulmazdı. Ancak şeytan kovulmadan önce meleklerin hocası idi. Şeytan cinlerdendir ve ateşten yaratılmıştır. Bunlar cinlerin en azılı olanlarıdır ve kıyamete kadar yaşayacak cinsidir. insanları doğru yoldan saptırmak ve kötü yollara gitmesine neden olmak için vesvese verirler. Fakat insan üzerinde vesveseden başka hiçbir tesirleri yoktur. Konumuzda meleklerin özelliklerini saydığımızda şeytanın melek olmadığı ortaya zaten çıkacaktır. 

Melekler nurani varlıklardır. Yani melekler nurdan yaratılmışlardır. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

"Melekler nurdan yaratıldı. Cinler ateşin kıvılcımından yaratıldı. İnsan Kur'anda bahsedildiği gibi topraktan yaratıldı." ( Müslim, Zühd, 10; Ahmed, Müsned, VI, 168. )

Bilinen odur ki melekler insanlardan çok önce yaratılmışlardır. Kur'an-ı Kerim, Bakara suresinin 30 - 34 ayetleri bunu açıklamaktadır. 

Meleklerin Vasıfları:

* Nurdan yaratılmışlardır.
* Erkeklik ve dişilik gibi bir özelliği yoktur. 
* Doğmazlar ve doğurmazlar. Yani bu şekilde vücud bulmazlar.
* Allah (c.c), melekleri yoktan var etmiştir. Ve Allah Teala dilediği zaman yeni melekler yaratır.
* Yemeleri içmeleri yoktur. Ancak gıdaları ise 'Çokça zikir etmek, hamd etmektir. 
* Melekler sürekli ibadet ederler. 
* Verilen her vazifeyi eksiksiz olarak yaparlar. Melekler asla itaatsizlik etmezler.
* İsyan nedir bilmezler.
* İtaatleri ise devamlıdır. 
* Kötülük etmezler, itaat etmekten yorulmaz ve usanmazlar. Şehvet ve isyan etme özelliği meleklerde yoktur. 
* Gözle görülmezler. Oldukça hızlı varlıklardır. Bir anda herhangi bir yerde olabilirler. 
* Farklı farklı şekillere girme özelliği vardır. 
* Fakat Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v), melekleri görmüş ve konuşmuştur. Genel olarak vahiy meleği olan Cebrail (a.s) ile görüşmüştür. 

Bunun yanı sıra melekler Allah'ın izin verdiği, bazı insanlara görünüp onlar ile de konuşmuşlardır. Allah Teala izin verdiği sürece günümüz de bu gibi görüşmeler olabilir.

Hz. Meryem (a.s) melekler ile görüşüp konuşmuştur. Sahabe Efendilerimiz de Peygamber  Efendimiz'in (a.s.v) huzurunda iken görmüşlerdir. Bu görülme olayı insan suretindedir. Hz.  Cebrail o zaman insan suretinde gelmişti. 

İnanmak için melekleri görmek şart değildir. Var olduklarını bilmek ve şüphesiz inanmak gerekir. Bununla birlikte sevmemizde gerekir.
* Melekler oldukça güçlüdür, kuvvetlidirler.
* Cebrail (a.s)'in 600 tane kanadı vardır. 
* Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) Vahiy meleği olan Hz. Cebrail (a.s)'i gerçek suretinde bir  kaç kez görmüşlerdir.

Önemli: Nurani varlıklar olan melekleri, kanatlı herhangi bir kuşa benzeterek resmetmek son derece yanlıştır ve doğru değildir. Aynı zamanda onları Allah'ın kızları zan ederek kız veya kadın biçiminde düşünmek veya resimlerini çizmenin haram olduğu kitaplarda belirtilmiştir.

Günümüzde melek ismi hep kadınlara verilmiştir ne hikmetse. Bu sebeple de ortaya farklı düşünceler çıkmaktadır. İnsanlar meleklerin özelliklerini bilmediği zaman tehlikeye düşebilir. Yukarıda belirttiğimiz gibi. Meleklerin dişi ve erkeği yoktur. Allah (Celle Celalûhü) meleklere ne öğretmiş ise sadece onu bilirler. Buradan da anlaşıldığı gibi bilgileri yani ilimleri sınırlıdır her şeyi bilemezler. Her  şeyi bilen yalnızca Allah'dır. (C.C)

* Meleklerin sayılarını bizler bilemeyiz. Sayılarını sadece Allah (c.c) bilmektedir. 

"Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez" ( Müdessir, 31. )

* Melekler, kıyam, rüku, secde gibi hallerde bulunarak Allah'ı (c.c) hamd ve tesbih ederler.

İnsanlar mı yoksa melekler mi daha üstündür diye aklınıza soru gelebilir. Bu durum insan bağlıdır. Melekler de nefis yoktur. Devamlı itaat ederler. Ama insanlarda en büyük düşman olarak bildiğimiz nefis vardır. İnsan nefsine uymaz doğru yolda bulunur, Allah'ın emrettiği gibi yaşarsa meleklerden daha  yüksek seviyeye çıkabilir. Nefsi ile savaşan insanlar daima kazanır. Nefsine yenik düşenler ise kaybederler. Bu yüzden hem meleklerden üstün olma derecesi vardır. Hemde onlardan aşağı derece, yani hayvanlardan daha alt dereceye düşme durumu vardır. 

Bu dünya imtihan dünyasıdır. Burası eğlence yeri değildir. Ahiretin bir tarlası hükmündedir. Bu sayede bizler mahşerde cennet veya cehenneme hangisine gideceğimizi imtihan ile belirlemiş oluyoruz. Yapmamız gereken ahireti ve ölümü çok düşünerek çalışmalı, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmemeli ve azabından da emin olmamak gerekir. Yani korku ve ümit arasında olmalı mümin olan kimse. Tam ortayı bulmalı ve dengelemelidir. 

Cari Hesap Programı İndir.

Cari Hesap Takip Programı Hakkında.


Fenesoft Cari Hesap Programı ile işletmenizin borç – alacak hesaplarını detaylı bir şekilde kayıt altında tutarken, dilediğiniz kriterlere göre cari hesap ekstresi alabilirsiniz. Programda oluşturduğunuz cari hesaplar, şirketiniz ile borç – alacak ilişkisi olan firma, müşteri, personel ve diğer kişi veya kuruluşların tarih bazında hesap takibini sağlarken, alış ve satış faturalarının takibi ile ödeme ve tahsilatların takibini de etkili bir şekilde sunmaktadır.

Cari Hesap Takip - Cari Hesap Takip Programı


Müşterilerinize yaptığınız satışları taksitli olarak kaydetmenize ve her bir taksit için senet oluşturmanıza olanak tanıyan program, vade günü taksitler için de size otomatik hatırlatma yapar. Ayrıca, müşterilerinize sattığınız malların stok takibini de yapan program, tek tuşla stok durum raporu ve stok envanter raporları da sunmaktadır. Programda cari hesap hareketleri; Alış, Satış, Ödeme ve Tahsilat işlemlerinden oluşarak, alış işlemi kaydettiğinizde aldığınız malı otomatikmen stoklara giriş yaparken, satış işleminde otomatikmen malın miktarını stoktan düşer. Ödeme ve Tahsilat işlemlerinde ise ödemenin yapıldığı kasadan ödeme tutarını düşerken, Tahsilat yapılan kasaya tahsilat tutarını otomatikmen giriş yapar. Bu şekilde birbiri ile etkileşimli çalışan program modülleri sayesinde stok takibiniz ve kasa takibiniz oldukça kolaylaşır. Cari hesaplara kaydettiğiniz her alış ve satış işlemi için fatura, irsaliye, alış ve satış makbuzu yazdırabilirsiniz. Ödeme ve tahsiat işlemlerine ait tediye makbuzu ve tahsilat makbuzunu da tek tuşla kolayca yazıcıdan çıktı olarak alabilirsiniz...


Programın Özellikleri:


Cari Hesap Takibi
Kasa Hesaplarızın Takibi
Stok Takibi (Barkod Destekli)
Fatura ve İrsaliye Yazdırma
Alış-Satış-Ödeme-Tahsilat Takibi
Peşin-Vadeli Satış
Taksitli Satış
Taksitlerin Takibi
Senet Düzenleme
Peşin-Vadeli Alış
Taksitli Alış
Ödemelerin Takibi
Detaylı Raporlama
Otomatik yedekleme
Şifreleme özelliği ile veri koruma

Sistem Gereksinimleri şunlar: En az 1024x768 çözünürlük, 256 Mb Bellek, 100 MB Disk Alanı, Türkçe Windows İşletim Sistemi..

Detaylı bilgi ve indirme işlemleri için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz.

http://www.fenesoft.com/yazilim/cari-hesap-takip/

Ekleyen: fenesoft

Ön Muhasebe Paket Programı İndir.

Ön Muhasebe Pro


Fenesoft Ön Muhasebe Pro yazılımı, şirketlerin ön muhasebe hesaplarını, düzenli ve sistematik bir şekilde takip edebilmesi için dizayn edilmiş bir ön muhasebe paket programıdır. İşletmelerin tüm ticari hareketlerini bilgisayar ortamında kayıt altında tutması ve kolayca hesap takibi yapabilmesi için üretilen yazılım, cari hesap takibi, kasa takibi, barkodlu stok takibi, fatura ve irsaliye yazdırma işlemleri, taksitli alış ve satış takibi, personel hesaplarının takibi, kıymetli evrakların (çek ve senet) vade takibi, teklif hazırlama işlemleri ve sipariş takibi için geliştirilmiş 14 modül içermektedir. İşletmelerin ticari faaliyetlerine ilişkin en çok ihtiyaç duyulan raporlar, ekstreler, analizler ve envanterler programda tek tuşla saniyeler içinde detaylı bir şekilde hazırlanabilir ve excel, word, pdf veya yazıcıya çıktı olarak alınabilir.

Ön Muhasebe Pro - Kolay Ön Muhasebe Program


Birden fazla şirket hesabının takibine de imkan tanıyan yazılım, dönemsel bazda verilerinizi saklayarak düzenli hesap takibi ve hızlı çalışmadan ödün vermemektedir. Yazılımın, otomatik yedekleme ve tek tuşla manuel yedekleme sistemi sayesinde veri kaybının %100 oranında önüne geçilmesi mümkündür. Kullanıcı hesapları özelliği ile dilediğiniz kullanıcının kaydetme, düzenleme, silme ve görüntüleme yetkilerini modül bazında kısıtlayabilir ve sistemi kullananların hata yapmasını engelleyebilirsiniz....

Detaylı bilgi ve indirme işlemleri için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz.

http://www.fenesoft.com/yazilim/on-muhasebe-pro/

Ekleyen: fenesoft

Öne Çıkan Yazılar

Linux Gnome Desktop Kurulumu Merhaba İF Takipçileri Bugünkü yazımda sizlere linux centos sunucularda gnome desktop yani serverlarımıza masaüstü erişimi anlatacağım. [...]

Avşa Adası Avşa adası marmara denizinde yer almaktadır. Turizm de önemli yeri olan avşa adasında bulunan kumsallar çok iyi ve kusursuz bile diyebiliriz. Sahil kesiminde bulunan yapılanma bu durumdan dolayı konaklama yerleri de sahile sıfır kesimde bulunmaktadır. [...]

Meme Kanseri Erkekte de Oluşabilir! Meme kanseri özellikle kadınlara has bir hastalık olduğunu çoğunuz bilmektesiniz. Ancak meme kanseri hastalığı çok az da olsa erkek bireylerde de görebileceğini uzmanlar bildirmektedir. [...]

Farklı Halı Çeşitlerine Özel Yıkama Teknikleri Sürekli olarak gelişmekte olan modern dünyamızda özellikle kent yaşantısının getirdiği olumsuz etkiler, insanların pek çok konuda yeni nesil ihtiyaçlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu noktada da özellikle büyük bir hız ile gelişmekte olan teknolojinin sağladığı olanaklar ile kent yaşamı içerisinde kendine vakit ayırmakta oldukça zorlanan bayanlar için modern çözümler sunmaktadır.[...]

Bilgisayar virüsleri Bilgisayar virüsleri", gerçek virüslerden ilham alınarak ortaya atılan bir tabirdir. Bazıları onların "canlı" olduğunu zannederler, halbuki bu virüsler sadece ve sadece bir tür programdır; ortalığı karıştıran bir program. Gerçek virüsler nasıl hücrelerin yapısını bozuyorlarsa, bilgisayar virüsleri de benzer şekilde hafızada mevcut olan programların yapısını bozarlar. Birkaç yıl öncesine kadar, [...]

webmaster
if