Slider

İlgi Çeken Videolar

Sağlık

Teknoloji

Sinema

Televizyon

Ne Nedir?

En5 Konular

» » » Orhan Seyfi Orhon

Orhan Seyfi Orhon
Hecenin beş şairinden biri olan Orhan Seyfi Orhon 1980'de İstanbul'da doğmuş, yine 1972 Ağustos'unda İstanbul'da  Hakkın Rahmetine kavuşmuştu.

Gazeteci, yazar, şair ve milletvekili olan Orhon, son havadis gazetesinde Nurculuk ve Said Nursi konusunda zaman zaman yazılar yazıp, fikirlerini ortaya koyuyordu.

2 Mayıs 1965 yılında "Bir bakıma" sütununda "Nurculuk" başlıklı yazısında değerli edip şunları yazıyordu.

Bu bayram aldığım tebrik kartlarından birini açınca adeta korktum. Çünkü her iki tarafı kıvrılarak bir zarf haline getirilmiş bu kartın içine "Risale-i Nur'dan alınmış bir parça basılmıştı.

Gazetelerde Nurculuk aleyhinde çeşitli yazılar görüyorum. Hükümetin Nurculukla mücadele için bir kanun hazırladığını bile hatırlıyorum

"Acaba bu üstü kapalı bir beyanname mi? diye düşündüm. Beni de nurculuk propagandasının tesiri altında bırakmak mı istiyorlardı?

Karttaki imzayı heceleyip okuyunca anladım ki bunu gönderen zararsız bir zattır. Sofu mizaçlı olduğu için Kurban bayramında, içinde dini bir mevize bulunan bu tebrik kartını göndermeyi münasip bulmuş!

Nur Risalelerinden alınan parçayı dikkatle okudum. Şayet bu metin siyasi bir propaganda gayesi güdülerek bu kartlara basılmışsa, bu risalenin en tesirli, netice itibariyle en tehlikeli kısmı olacaktır.

Evet, bu sözler pek dinderanedir. Ama, dini taasupla ilgili görünmüyor. Daha açık söyliyeyim. Bunu okuyan bir insan mutaassıp bile olsa dini bir feveran hissetmez. Kendisi gibi olmayanlara taarruz etmeyi düşünmez.

Tersine, dini ve ahlaki bir nasihat dinlediği zamanki ruh yumuşaklığını duyuyor. Kendisinin ve dindaşlarının selametini diler.

Bilmem, yanılıyor muyum? Bende bu tesiri yaptı. Size bu metini kısaltarak yazayım:

"Madem dünya fanidir. Hem ömür kısadır. gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır, ne iyilik, ne fenalık cezasız kalmayacaktır, zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. 

Elbette en bahtiyar o dur ki, dünya için ahiretini unutmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip, misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyyeye ulaşsın!"

Bu sözler, manevi bir hayata inananlar için dini ve ahlaki bir nasihatten başka birşey değildir. Bu zihniyeti taşıyan adam samimi ise menfaatçı, politikacı, tahrikçi olamaz. Bu risalelerde bunun zıddına başka sözler varsa bilmiyorum. O zaman da bunların hiçbir değeri olmaz. Kimse inanmaz ve ehemmiyet vermez.

Said-i Nursi'yi Meşrutiyetten sonra Şehzadebaşı'nda sık sık görürdüm. Acayip kıyafetinden dolayı tanırım. O sırada Sırat-ı Müstakimcilerle, Babanzade Naim, Ferit Kam, şair Mehmet Akif, İzmirli İsmail Hakkı beylerle temastaydı.

Bir profesörümüz geçen gün ümmi olduğunu yazıyordu. Benim o sırada kulağıma kadar gelen, bir din bilgini değil, fakat çok kuvvetli hafızası olduğudur. Güya Arapça kamus ezberindeymiş. Sonradan halk arasında şöhret kazandığını işittim. Eskiden beri hep böyle olmamış mıdır? Resmi din adamlarının yanında arif, mürşit, keramet sahibi büyük veliler, dini şöhretler çıkmıştır. Bunlar kimseye zarar vermeden devirlerini tamamlamışlardır.

Yalnız İstanbul'da zuhur eden bu türlü insanların saymakla birtmez. Mesela İttihatçılar zamanında Şehzadebaşında Melami bir terlikçi salif edenfi vardı, o da bunlardandı. Yazar: Necmeddin Şahiner

Hatıralarda Bediüzzaman - Vural Yayıncılık

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yazmak İçin Aşağıdaki Seçenekleri Kullanınız


Lütfen konuyla alakasız yorumlardan kaçının. Sadece link almak amaçlı ( spam ) yorumlar yazmayınız. ( anında silinir ). Argo, küfür, siyasi vb. içerik barındıran yorumlar yazmayınız.

Not: Yorum yapabilmek için (yorumlama biçiminden) Anonim ( isimsiz olarak ) veya Adı/URL'yi ( Adı ( gerekli ) / URL ( kısmını boş bırakınız ), fonksiyonlarından seçim yaparak yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Ancak Google + profili ile yapılan yorumları onaylamıyorum bilginize. Yorum yaparken Adı/URL kısmından yaparsanız sadece isim yazmanız yeterli. Site adresi, URL eklerseniz yorumunuz onaylanmaz.