-->

Slider

İlgi Çeken Videolar

Sağlık

Teknoloji

Sinema

Televizyon

Ne Nedir?

En5 Konular

» » İslam’ da Miras Hukuku


Miras Hukuku, toplumsal yaşamın düzenlenmesinde önem taşıyan bir hukuk bilimidir. Medeni Hukuk literatürü ve kurallarının yanında, 1400 yıl önceye dayanan İslam’da Miras Hukuku ilmide bulunur. İslam’da Miras Hukuku bir fıkıh terimi de olan Feraiz ilmi veya miras ilmi olarak isimlendirilir. Feraiz ilminin dayandığı temel Kuran-ı Kerim, sünnet ve icma delilleridir. Bu deliller kapsamında çözülemeyen herhangi bir durum, kıyas ve içtihad yoluna gidilerek çözüme kavuşturulur.
Feraiz ilminin ana dayanağı Kuran-ı Kerim’ de yer alan en-Nisa suresindeki 7. 11. 12. Ve 176. Ayetler ile el-Enfal suresinin 75. Ayetleridir. Bu ayetlerde açıkça belirtildiği üzere, anne, çocuk, kardeşler ve eşlerin miras paylaşımları hükümlendirilmiştir. Ayrıca en-Nisa suresinin 13. Ve 14. Ayetlerinde yaptırımlarla ilgili hükümler bulunur.

İslam’ da Miras Hukuku


1400 yıl öncesine uzanan bir külliyata sahip olan İslam’da miras Hukuku veya Feraiz ilmi, bu uzun süre boyunca toplumsal yaşamda karşılaşılan birçok ender görülecek olaylara oluşturulan delillere dayalı çözümler yoluyla, geniş bir içtihad oluşturmuştur. Bu emsaller, aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda başvurulabilecek içtihad olarak da kabul görürler.

İslam’ da Miras Hukuku ile Miras Hukuku Arasında Bazı Temel Farklar Vardır

İslam’da Miras Hukukun'da kan akrabalığı ( hısımlığı) ve evlilik bağından kaynaklı iki temel dayanağı bulunur. Var olan mirasın, mirasçılara geçebilmesi için, öncelikle mirası bırakanın ölümü veya mahkeme tarafından öldü kabul edilmesi ile mirasçıların mirası almaya engel bir durumlarının olmaması zorunlulukları bulunur. Örneğin bir mirasçının, mürisini, yani miras bırakanını öldürmüş olması, mirasçı olmasına engel bir durumdur. Aynı zamanda gayri müslim olmak, bir başka deyişle farklı bir dine mensup olmak da, bir Müslümanın mirasçısı olmaya engel bir durumdur. Karşılığı olarak gayri Müslim birinin mirasına, bir Müslümanın mirasçı olması ise farklı uygulamaların görüldüğü, tan bir görüş birliği olmayan bir konudur.  Feraiz ilminde erkek çocukların payının, kız çocuklarının payının iki katı olması konusunda en-Nisa süresinde kesin olarak hükmedilmiş delil bulunur. Bu delile göre, erkek çocukların miras payı, kız çocuklarının miras payının mutlak surette iki katı olmasını zorunlu kılar.
FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yazmak İçin Aşağıdaki Seçenekleri Kullanınız


Lütfen konuyla alakasız yorumlardan kaçının. Sadece link almak amaçlı ( spam ) yorumlar yazmayınız. ( anında silinir ). Argo, küfür, siyasi vb. içerik barındıran yorumlar yazmayınız.

Not: Yorum yapabilmek için (yorumlama biçiminden) Anonim ( isimsiz olarak ) veya Adı/URL'yi ( Adı ( gerekli ) / URL ( kısmını boş bırakınız ), fonksiyonlarından seçim yaparak yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Ancak Google + profili ile yapılan yorumları onaylamıyorum bilginize. Yorum yaparken Adı/URL kısmından yaparsanız sadece isim yazmanız yeterli. Site adresi, URL eklerseniz yorumunuz onaylanmaz.