-->

Slider

İlgi Çeken Videolar

Sağlık

Teknoloji

Sinema

Televizyon

Ne Nedir?

En5 Konular

» » » » » » Velayeti Aramak


Her kim kemal ehli olmayan kimselerden velayeti (velilik) aramaya kalkar ise yahutta velayet terbiyesini özünden, bu işin ehli olan bir kamil-i mürşitten almadan ben veliyim, evliyayım derse bu ondan kabul görmez. Kabul edilemez. 

Sufilere göre yukarıda bahsedilen özelliklerde olan bu kimse, velilik yolunda hüsrana düşmüş biridir. Her kimin velayet yolunda bir şeyhi yoksa o kimse, babasını kaybetmiş yitik bir çocuk gibidir yahut soyu belli olmayan  şüphe arz eden bir çocuk hükmünde yer almaktadır.

Bu işin ehilleri ise, Fena ve Beka makamlarına yükselmiş, cezbe ve süluk sabihi, manevi sarhoşluk ve ayıklık hallerini hayatında yaşamış olan  ve sonrasında da ayılıp kendine gelmiş ve tam tamına kemal ermiş arifibillah (mürşit, ermiş, evliya..) kimselerdir. Bu kimseler yer yüzünde az bulunurlar. Tabi bu kimselerin sayısını ancak Allah bilir. Velayet terbiyesi almak isteyenler işte bu zatlar sayesinde terbiye edilebilir. Yani özü ve kaynağı bu kimselerdir. 

Velayeti Aramak


Denir ki: Kim onların manevi terbiyesi altına girmez, sohbetine katılmaz ve onların tatmış olduğu ilahi aşk şarabını içmez ise o kimsede ne kadar keramet olsa ve birçok şey onda zuhur etse ne olursa olsun bu yolda o kimse ile yürünmez yani o kimseye tabi olunup uyulmaz. 

Son sözler:  Velayet: velilik  demektir. Bu mertebeye herkes ulaşamaz.  Bu kimseler  dünyada, yeryüzünde kıyamete dek olacaktır. Ancak ne kadar olduklarını ancak Allah bilir. Kimi evliya vardır ki, kendini bilmez ancak Allah onu bilir ve çok sever. Kimi evliyayı hem insanlar bilir hemde kendi bilir. Allah (c.c) ve insanlar o zatı çok severler ve akın akın manevi feyizlerine koşarlar. Günümüzde artık evliyalar çok azaldı. Son zamanlarda  yaşıyoruz  ve bu sebeple belki birçok kendini bilen evliya kendini gizliyor da olabilir ama bilen  onları bilebiliyor. Unutmayın ben evliyayım diyen kişi evliya değildir. Bu tip insanlar her zaman her aşırda zaten çıkmıştır. İnsanları kandırmak veya başka nedenlerden dolayı ve zaten değerli olan şeyler az olur. 

"Her asırda salihler bulunur. Bunlar beş yüz kişi olup kırkı ebdaldir." [Ebu Nuaym]

İmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki:

Kutb-ül-ebdal veya kutb-i medar her zaman bulunur. Şimdi de vardır. Resulullah efendimiz zamanında da vardı. Bunlara, kutb-ül-aktab da denir; bunları kimse tanımaz. Hatta bazen, kendileri bile kendilerini bilmez. Kutb-i irşad ise, kayyum-i âlemdir. Herkese rüşd ve iman, bunun vasıtasıyla gelir. İslamiyet’i korur. Din-i İslam başıboş kalmaz. Din düşmanları pervasızca, dini yıkmaya, değiştirmeye saldıramaz. (3/3)

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyurdu ki:

"Bu zamanda, beş vakit namazını kılan, haramlardan sakınan umumi evliya sınıfına dâhil olur. Bir de hususi evliyalık vardır. Bu, tasavvuf yolunda ilerleyenlere Rabbimizin ihsan ettiği derecelerdir. İşte, bu zamanda böyle evliya yok gibidir."

Dünyada muhakkak velayet sahipleri bulunmaktadır. Dini sahih kitaplarda  birler, üçler, yediler, kırklar, beş yüzler gibi isimlendirilen Evliyalar vardır. Ebdal denilen evliya her zaman bulunur. Üç hadis-i şerif meali şöyledir:


"40 kişi olan ebdallerin bereketiyle düşmana galip gelir, beladan kurtulursunuz." [İ. Asakir]

Konumuzda yer alan bazı yerler alıntı yapılmıştır. Alıntı yapılan adres "http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1750"  ve buradan dünyada evliya var mıdır? sorusunun cevabını geniş ve açıklamalı olarak bulabilirsiniz.


FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yazmak İçin Aşağıdaki Seçenekleri Kullanınız


Lütfen konuyla alakasız yorumlardan kaçının. Sadece link almak amaçlı ( spam ) yorumlar yazmayınız. ( anında silinir ). Argo, küfür, siyasi vb. içerik barındıran yorumlar yazmayınız.

Not: Yorum yapabilmek için (yorumlama biçiminden) Anonim ( isimsiz olarak ) veya Adı/URL'yi ( Adı ( gerekli ) / URL ( kısmını boş bırakınız ), fonksiyonlarından seçim yaparak yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Ancak Google + profili ile yapılan yorumları onaylamıyorum bilginize. Yorum yaparken Adı/URL kısmından yaparsanız sadece isim yazmanız yeterli. Site adresi, URL eklerseniz yorumunuz onaylanmaz.