-->

Slider

İlgi Çeken Videolar

Sağlık

Teknoloji

Sinema

Televizyon

Ne Nedir?

En5 Konular

» » İslam İdaresi Altında Yahudiler.


İslam İdaresi Altında Yahudiler.
Uzun insanlık tarihi boyuca Yahudiler birçok işkence ve zulümle karşılaştılar. Bazı tarihçiler, bu işkence ve zulümleri, Yahudilerin Yahudi dinine mensup oluşları nedeniyle, bizzat kendi nefislerinde meydana gelen bir takım sebveplere ya da ekonomik yaşantılarından doğan sebeplere dayandırırlar. Diğer bazı tarihçiler ise bunları Yahudiler dışındaki sebeplere, Yahudiler hakkında çeşitli olumsuz inançlar taşıyan diğer milletlerden neşet eden sebeplere ya da iktisadi ve siyasi nedenlere dayandırırlar.

Yahudiler, hepsinde olmasa da, Avrupa'nın büyük bir bölümünde; doğusunda ve batısında birçok katliam ve işkencelere maruz kaldılar. O ülkelerden bazıları  aşağıda:

Britanya: Miladi 6. yüzyılın başlarında Yahudiler ülke dışına sürüldü ve 
üç asır boyunca Britany'ya girmeleri yasaklandı.

Fransa: 19. Lui zamanında Yahudiler ülke dışına sürüldü ve  Talmutları yıkıldı.

İspanya: Yahudiler  sürüldü ve İspanya'yanın girişleri yasaklandı. Ayrıca kral Ferdinant ve kraliçe İzabel tarafından Yahudiler'in, erkek ve kadın hizmetçileri küçük büyük bütün akrabalarıyla birlikte ülke dışına sürülmeleriyle ilgili emir çıkarıldı.

Portekiz: Sürüldüler. Ülke dışına sürgün yapıldı.

Almanya: Alman Nazi İmparatorluğu'nun onlara karşı tutumu ve Naziler tarafından uygulanan katliamları hepimiz bilmekteyiz.

Çar Rusyası:  Rus Çarını öldürmeye   teşebbüs etmeleri dolayısıyla tarihin  değişik dönemlerinde  Yahudiler'e çeşitli katliamlar uygulandı.

Bir Yahudi olan Musa ibn Meymun, Endülüs'te İslam halifesinin sarayında, İslam idaresinin koruması altına ve tam bir hürriyetle  Talmut ve Yahudi felsefesini yazdığı yıllarda, Avrupa ülkelerinin bir çoğunda Yahudiler Talmut gibi dini kitaplarının yakılmasıyyla yüz yüze geldiler.

1244 senesinde  Fransa Kralı 9. Lui Talmut nüshalarının  yakılmasını emretti. Aynı yıl Papa 4. İnnoset Roma'da Talmut nüshalarının  yakılması emerini verdi.

1248 yılında kardinal Licata yeniden Talmutların  yakılmasını emretti.

1309 yılında   Fransa Kralı  Filip Libyil bizzat kendi kontrol ve denetiminde Talmutları  yaktıktan sonra Talmuttah vaz geçemedikleri ve tekrar yazıp yaymaya başladıkları için Yahudiler'in Fransa'dan kovulmalarını emretti. 

1322 yılında Papa 12. Jeo'nun emriyle Roma yakınlarında yakalanan Yahudiler öldürülüp mallarının ülkenin fakirleri arasında pay edilmesiyle  birlikte  Talmut nüshaları da Roma'da yakıldı.

1353 yılında 3. Yolyos Talmutlar yakılması emrini verdi.  Barselona , Venedik, Roma, Orbine, Bisero gibi, ahalisinin çoğunluğu Hristiyan olan şehirlerde Talmutlar yaktırdı. 

1558 yılında İtalya, ANkkona, Fetra, Matauna, Bedaua Kandiyad ve Rafin'de Talmutlar yakıldı.

Aynı sene  Roma'ya yeniden giren  Talmut nüshaları  kardinal Cirslirg'in emri ile yakıldı.

1559 yılında Sktos Seneziz, Yahudiler'in gizlice Roma'ya soktukları Talmutların yakılmasını emretti.

1557 yılında Talmutun tehlikesinin farkına varan tüm Belçika halkı bütün Talmut nüshalarını yaktı ve aynı şekilde Belçika  hükümeti de Talmutların yakılması için emir çıkardı.

Şimdi , mutlaka  cevaplandırılması gereken şu soruya geldik: Acaba islam dünyadaki Yahudiler'in durumu nasıldı_ Hristiyan ülkelerde olduğu gibi buralarda da baskı ve katliam ile karşılaşıyorlar mıydı? 

Ancak bu arada Müslümanlar'dan ve Araplardan intikam almak isteyerek onların vatanlarına  ve bu vatanın en önemli yeri olan Filistin'e saldırarak orasını gasp etmek isteyen yeni emperyalist işbirlikçilerinin iddia ettikleri gibi genel olarak Yahudiler, özel olarak da  siyonistlerle ilgili herhangi bir dini, ırki ve siyasi saplantıları var ise açıklığa bir sonraki konuda kavuşturmaya  çalışacağız.


Kaynakça:

Yazar: Refik Şakir en- Netşe

Çeviri: Necmeddin Gevri

Sultan II. Abdülhamid ve Filistin [ Semerkand ] - Pozitif Dağıtım


FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

3 yorum:

  1. çok öneli olduğunu düşündülüm bir konu dtaylar beni biraz şaşrtı

    YanıtlayınSil
  2. Tarih boyunca yahudilere iyi davranan tek millet biz türkleriz bizim dışımızda herkez bunlardan hayır gelmez bize hep zarar verirler diye dışlamışlar. Kim bilir belkide bizde öyle yapmalıydık

    YanıtlayınSil
  3. dünyada iki millet tiacaret ve konusunda ben çok başarılı görüyoruım biri malum yahudiler ikincisi ise lübnanlılar adamlar gerçekten para ekonomi konusunda dünyaya yeni bir bakış açısı kaznadırmış durumda..

    YanıtlayınSil

Lütfen konuyla alakasız yorumlardan kaçının. Sadece link almak amaçlı ( spam ) yorumlar yazmayınız. ( anında silinir ). Argo, küfür, siyasi vb. içerik barındıran yorumlar yazmayınız.

Not: Yorum yapabilmek için (yorumlama biçiminden) Anonim ( isimsiz olarak ) veya Adı/URL'yi ( Adı ( gerekli ) / URL ( kısmını boş bırakınız ), fonksiyonlarından seçim yaparak yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Ancak Google + profili ile yapılan yorumları onaylamıyorum bilginize. Yorum yaparken Adı/URL kısmından yaparsanız sadece isim yazmanız yeterli. Site adresi, URL eklerseniz yorumunuz onaylanmaz.