-->

Slider

İlgi Çeken Videolar

Sağlık

Teknoloji

Sinema

Televizyon

Ne Nedir?

En5 Konular

» » Peygamberimizin İsmi Allah'ın İsmiyle Beraber Yazıldı


Peygamberimizin İsmi Allah'ın İsmiyle Beraber Yazıldı
Katade b. Diâme (rahmetullahi aleyh) der ki; Allah (celle celâluhû) Peygamberinin (s.a.v.) şanını hem dünyada hem de ahirette yüceltmiştir. Öyle ki her hatip, her kelime- şehadet getiren ve her namaz kılan, "Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh" demek suretiyle yüce  Allah'ın ismiyle birlikte O'nun ismi de anar.

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi vesellem)'e nispet edilen isim ve sıfatlardan her birinde ayrı bir övgü ve sevgi motifi bulunmaktadır. Örnek olarak o mübarek insan bir "Yetim" olarak dünyaya gelmesine rağmen "Emin" olarak hayatını sürdürmüştür. Kırk yaşlarında iken hem "Nebi" hem "Resul" olmuştur.

Hayatı boyunca ümmetine İslam'ı en güzel, en anlaşılır içimde anlattığı için "Fasih" olmuştur. Kolaylaştırıcı olduğu için "Müyessir", müjdeleyici olduğu  için "Mübeşşir" ismini almıştır. İslam'ı sevdirmiş "Muhib" olmuş, devletini kurup yönettiği, gazveleri sevk ve idare ettiği için "İmam" ve "Mukteda" olmuştur. Zengin-fakir, kuvvetli-zayıf, akrabaya-yabancı ayrımı yapmamış "adil" olmuş, kendiisne kötülük yapanlara bile beddua etmemiş, onların doğru yola gelmelerini sağlaması için Allah'a yalvarmış "Dai" ve "Hadi" olmuştur. Her zaman en doğruyu söylediği için "Sadık" olmuş, "Latif" olmuştur.

O Allah'ın (c.c.) miraca yükselttiği "Habib"i olmuştur. Herkese merhamet ettiği için "Sahib-i rahmet" olmuştur. O "Fahr-i Kainat"tır. O "Kân-ı şefâat"tir. Onun isim ve sıfatları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. (4)

Kaynakça:

(4)Doç. Dr. Ahmet Yılmaz. "Türk Edebiyatında Esma-i Nebeviyye-i Şerife'yi Tadat geleneği ve Müstakimzadenin Mir'atüs-s-Safaha adlı risalesi, İstem, yıl 2 sy.4 (2004) , s 162 - 163


Yazar: Hüseyin Okur

Esma-i Nebi - Resûlullah'ın (sallalahu aleyhi vesellem) isimleri [ Semerkand ] - Pozitif Dağıtım


FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yazmak İçin Aşağıdaki Seçenekleri Kullanınız


Lütfen konuyla alakasız yorumlardan kaçının. Sadece link almak amaçlı ( spam ) yorumlar yazmayınız. ( anında silinir ). Argo, küfür, siyasi vb. içerik barındıran yorumlar yazmayınız.

Not: Yorum yapabilmek için (yorumlama biçiminden) Anonim ( isimsiz olarak ) veya Adı/URL'yi ( Adı ( gerekli ) / URL ( kısmını boş bırakınız ), fonksiyonlarından seçim yaparak yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Ancak Google + profili ile yapılan yorumları onaylamıyorum bilginize. Yorum yaparken Adı/URL kısmından yaparsanız sadece isim yazmanız yeterli. Site adresi, URL eklerseniz yorumunuz onaylanmaz.