-->

Slider

İlgi Çeken Videolar

Sağlık

Teknoloji

Sinema

Televizyon

Ne Nedir?

En5 Konular

» » » Seyyid ve Şerif Kimlere Denir?


Seyyid Ne Demektir?


Seyyid, "efendi, bey, ileri gelen, reis" manalarını kapsar. Ancak kavram olarak bütün insanlığın Efendisi olan  Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) torunu Hz. Hüseyin (r.a) yoluyla nesebi Hz. Muhammed'e (s.a.s) ulaşan kimseleri ifade eden bir ünvan, bir sıfattır.
Seyyid kelimesi hadislerde, kabile başkanı, topluluğun  ileri gelen seçkin kimseleri, kölelerin efendisi gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

Hz. Peygamber [s.a.v], minberde bulunduğu bir sırada torunu Hz. Hasan'ı [r.a] işaret ederek,
"Bu oğlum seyyiddir. Umulur ki Allah onun vasıtasıyla iki müslüman fırkanın barışmasını sağlar", bir defasında da,
"Hasan ve Hüseyin [r.a] cennet ehlinin gençlerinin iki seyyididirler" buyurmuştu. Hz. Fâtıma [r.anha] için,
"Fâtıma [r.anha]. cennetteki kadınların seyyi- desidir"5 buyurmuştur. Hz. Ebû Bekir [r.a] ve Hz. Ömer [r.a] için de,
"Cennet ehlinin nebî ve resuller hariç iki yaşlı seyyididirler"& buyurmuştu.
Sahabiler de seyyid kelimesini aralarındaki faziletli kimseleri övmek için kullanmışlardır. Nitekim Hz. Ömer [r.a],
"Ebû Bekir [r.a]seyyidimizdir. Seyyidimiz Bilâl'i [r.a] âzat ederek hürriyetine kavuşturmuştur"7 demiştir.


Şerif Ne Demektir?

Şerif, "yükseklik, asalet, izzet, makam ve mertebesi yüce olmak, manevi yükseklik ve ululuk" demektir. Çoğulu, eşraf ve şürefâdır. Özellikle baba ve dedeleri ulu ve yüksek olanlara denilir. Bir memlekette, kendilerine kabile ve şehrin maslahatlarının idaresi verilmiş asil aile reislerine, makam ve mevkii yüksek, söz sahibi ve nüfuzlu kimselere de şerif ya da bu kelimenin çoğuluyla eşraf denilir.

İslâm'a göre şerif, müttaki olan, Allah'tan korkup haramlardan sakınan, Allah'ın emirlerini yerine getiren kimsedir. Nitekim Cenâb-ı Mevlâ,
"Şüphesiz ki Allah katında en şerefliniz, O'ndan en çok korkanınızdır"(Humâ\. 49/13) buyurmaktadır. Zira ruhlar en çok takva ve manevi meziyetlerle şeref kazanır, şahıslar bununla yükselir.


1 Ebû Davud, Sünen, 13; ibn Mâce, Zühd, 37.
2 Bııhârî, Enbiyâ, 3; Müslim, imân, 367,369, Fezâil, 2.
3 buhari enbiya 3 müslim iman
4 buhari sulh 9 tirmizi menakıb 31
5 Buhârî, Fezâilu l-Ashâb, 29; Menâkıb, 25.
6 ibn Mâce, Mukaddime, 11.
7 Buhârî, Fezâilü'l-Ashâb, 23.

kaynak : KURTULUŞ GEMİSİ EHLİ BEYT SEMERKAND YAYINLARI S.MUBAREK EROL
FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

1 yorum:

  1. Bülent Koca27 Mart 2016 22:57

    Seyyidlik kavramı son dönemde o kadar çok istismar konusu yapıldı kı malesef isimleri dolandırılık gibi yüz kızartıcı işlere bile bulaştırıldı. Seydalara verilen önem çok suistimal edildii

    YanıtlayınSil

Lütfen konuyla alakasız yorumlardan kaçının. Sadece link almak amaçlı ( spam ) yorumlar yazmayınız. ( anında silinir ). Argo, küfür, siyasi vb. içerik barındıran yorumlar yazmayınız.

Not: Yorum yapabilmek için (yorumlama biçiminden) Anonim ( isimsiz olarak ) veya Adı/URL'yi ( Adı ( gerekli ) / URL ( kısmını boş bırakınız ), fonksiyonlarından seçim yaparak yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Ancak Google + profili ile yapılan yorumları onaylamıyorum bilginize. Yorum yaparken Adı/URL kısmından yaparsanız sadece isim yazmanız yeterli. Site adresi, URL eklerseniz yorumunuz onaylanmaz.