-->

Slider

İlgi Çeken Videolar

Sağlık

Teknoloji

Sinema

Televizyon

Ne Nedir?

En5 Konular

» » Seyyid Ahmet Sünneti Efendi Kimdir


Şeyh Şa'bân-ı Veli Caminin kıble tarafında mefdun bulunan Seyyid Ahmet Sünneti  Efendi, Peygamberimizin soyundan gelen alim, fazıl, şair bir halveti şeyhidir.

Asıl adı Ahmet olan bu zat, sünnete son derece bağlı ve hayat tarzını Peygamberimizin haline çok benzettiği için "sünneti" lakabı ile meşhur olmuştur.

Kuvvetli bir alim olduğu gibi güzel konuşması ve şairliği ile de meşhur olup "Sünneti" mahlâsı ile şiir iradına da kadir idi.

Zahiri ilimlerde söz sahibi olduktan sonra mağrifet ilmine talip olup devrindeki bazı şeyhlere biat ederek tasavvuf yoluna girdi. Kendisini irşad eden mürşitler, ondaki kabiliyeti görüp "Hakikat ilmindeki sonu olmayan mertebelere yükselme kabiliyetiniz var. Amma bizim bundan sonrasına ilmi gücümüz kafi değildir. Devrin kutbu ve güzide alimlerden Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretleri Acem diyarından Rum'a (Anadolu'ya) gelmiştir. Sizin feyz ve tahsiliniz onlar tarafından mümkün olabilir" diyerek kendisini bu alime yönlendirdiler.

Sünneti Efendi, Şirvani'nin huzuruna yaklaştığında Yahya Sultan dervişlerine: "Sadık bir derviş ve samimi bir talip kokusu alıyorum. Rasulüllah evladından gerçek bir er geliyor. Onu karşılayınız!" diye emretti. Kapı dervişleri misafiri karşılayıp huzura aldılar.

Edep ve vakar ile huzura girilip el öpüldükten sonra Yahya Sultan: "safa geldin derviş! Amma (seyyidlerin nişanı olan) yeşil sarığını neden sarmadın? " diye sorunca Sünneti Efendi şu cevabı verdi:

- Sultanım! Aşhanenize canla başla hizmete geldim. Hizmetten başka bir nesneye kadir değilim. Buna rağmen Rasulüllah evladındandır diye erkanda ilk şartlardan olan hela hizmeti ve benzerleri verilmeyip de asitanenizde lazım olan hizmetim ve dolayısı ile tahsil edeceğim mağrifette noksanlık kalır endişesiyle yeşil sarığımı giymedim."

Bu cevap üzerine Yahya-i Şirvani:

- "Derviş! bu halis niyetle, samimiyetle sen o hizmetleri yapmış oldun. Biz sana layık ve lazım olan hizmeti biliriz. Var yeşilini giy" buyurdu.

Yahya Sultan ocağında seyr-ü sülukunu tamamlayıp kendi vilayeti olan Kastamonu'ya hilafetle gönderildi. Şehrin Hisarardı Mevkinde Şaban-ı Veli'ye kadar "Seyyid Sünneti Mescidi" adıyla bilinen mescidi yaptırdı. Nice zaman salah, takva ve şeriata bağlılıkla halveti tarikatı erkanı üzere insanları irşad edip alimler, sadıklar yetiştirdi.


Hazretin keşifleri ziyade olup mana alemine vakıf idi. Bu sebepten bir süre sonra silsilesinin kesilip seccadesinin boş kalacağını keşfetmişti. Bunun için üzülür, Allah Teala'ya niyazda bulunurdu. 

Zaman zaman Hızır (Aleyhisselam) ile buluşup kendisinden istifade ederdi. Bir defasında Cenâb-ı Hakk'a niyazından sonra Hızır (a.s.) gelip: "Ya Seyyid Ahmet! Hiç üzülmeyiniz. Gerçi Allah'ın emriyle silsileniz kesilip seccadeniz bir müddet boş kalacaktır.


Velakin nica zaman sonra yine sizin mürşidiniz Yahya Sultan silsilesinden zamanın kutbu ılan bir sultan gelip seccadeniz sahibini bulacaktır. Kendilerinin ve halifelerinin  ruhani kuvvetleri ve  feyizleri ile seccadenizde telkin ve irşad daim olacaktır. Onlar da sizindir. Siz, unutulmayıp kıyamete kadar hayır dua ile anılacaksınız" diyerek hatırlarını hoş etmiştir.

Kaynakça: Lalegül - Aylık İlim- Kültür ve Fikir Dergisi: yıl,3 sayı:35, sayfa: 29,30 Ocak 2016


FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

1 yorum:

  1. Ahmet Malatyalı19 Şubat 2016 22:19

    Teşekkürler paylaşım için, Seyyid Ahmet Sünneti'i ile ilgili okuduğum en güncel bilgiler.

    YanıtlaSil

Lütfen konuyla alakasız yorumlardan kaçının. Sadece link almak amaçlı ( spam ) yorumlar yazmayınız. ( anında silinir ). Argo, küfür, siyasi vb. içerik barındıran yorumlar yazmayınız.

Not: Yorum yapabilmek için (yorumlama biçiminden) Anonim ( isimsiz olarak ) veya Adı/URL'yi ( Adı ( gerekli ) / URL ( kısmını boş bırakınız ), fonksiyonlarından seçim yaparak yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Ancak Google + profili ile yapılan yorumları onaylamıyorum bilginize. Yorum yaparken Adı/URL kısmından yaparsanız sadece isim yazmanız yeterli. Site adresi, URL eklerseniz yorumunuz onaylanmaz.