-->

Slider

İlgi Çeken Videolar

Sağlık

Teknoloji

Sinema

Televizyon

Ne Nedir?

En5 Konular

» » » » Muhammed İhsan Oğuz Efendi Hazretleri Kimdir?


Büyük İslam Alim ve Mutasavvıfı Muhammed İhsan Oğuz Efendi,  27 Ramazan 1304 hicri, 19 Haziran 1887 miladi tarihinde Kastamonu da dünyaya gelmiştir.

Babasının ismi Atâullah, annesinin adı Hacer'dir.  İlk Mektepten sonra orta tahsilini Kastamonu Askeri rüştiyesinde ve yüksek tahsilini ziyaiye medresesinde yapan "Muhammed İhsan Oğuz" Efendi Hazretleri, saygın bir alim ve müderris eniştesi ve hocası Ahmet Ziyaettin Efendi dende hususi  dersler almış; onun genç yaşta vefatı üzerine tek başına ilmi çalışmalarına devam ederek kendisini yetiştirmiştir.

Muhammed İhsan Oğuz Hazretleri mumuriyet hayatına Osmanlı döneminde Posta ve telgraf idaresinde başlamış; bir ara Sultani mektebine katiplik, askeri rüştiye de Hüsn-i Hat (güzel yazı anlamına gelmektedir) ve Türkçe öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur. Posta ve Telgraf idaresinde, muhabere memurluğundan Başmüdürlüğe kadar çeşitli kademelerde görevler yapmış, İstiklal harbi sırasında memleketimiz için değerli hizmetler ifa etmiş; 1938 yılında emekliye ayrılmış ve ilmi çalışmalarını daha da hızlandırmıştır.

Tasavvuf hayatı ise çok küçük yaşta başlamış, 7 yaşlarında iken Şeyh Muhammed Evliya Efendinin terbiyesine gitmiştir. İnsan-ı kamil olma yolunda senelerce süren çalışma ve araştırmalardan sonra Harput'ta Seyit Ahmet Çapakçuri hazretlerini bularak kendisine intisap etmiştir.

Yazdığı dokuz mektupla ve rûhâniyyet yoluyla irşâd ettiği bu yüksek yaratılışlı talebesine hicrî 1340 ( milâdî 1921 ) yılında "İrşad İcâzesi" veren Seyyid Ahmed Hazretleri , aynı yıl (94 yaşlarında) ebedî âleme göçmüştür. Muhammed İhsan Beyefendi'nin tasavvufî hayâtı son nefesine kadar devam etmiş, çocukluğundan itibâren pek çok Allah Dostundan ve Peygamber (S.A.V.) Efendimiz'in rûhâniyyetinden feyz almış bütün ilim ve feyzini eserleri, sohbetleri ve mektuplarıyla zihinlere ve gönüllere aktarmıştır. Bir asrı aşan hayatı "Hak ile hakîkatin bilinmesi, yaşanması ve anlatılması" uğrunda geçen Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi, 2 Ağustos 1991 (21 Muharrem 1412) Cuma'yı 3 Ağustos Cumartesi'ye bağlayan gece saat 2.15'de aramızdan ayrılıp ebedî âleme intikal etmiş, hasret ve iştiyâkında olduğu Allah ve Resulü'ne kavuşmuştur.

Alıntı yapılan kaynak >>  allahinyolu.blogspot.com.tr/2011/05/muhammed-ihsan-oguz-ks.html


FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yazmak İçin Aşağıdaki Seçenekleri Kullanınız


Lütfen konuyla alakasız yorumlardan kaçının. Sadece link almak amaçlı ( spam ) yorumlar yazmayınız. ( anında silinir ). Argo, küfür, siyasi vb. içerik barındıran yorumlar yazmayınız.

Not: Yorum yapabilmek için (yorumlama biçiminden) Anonim ( isimsiz olarak ) veya Adı/URL'yi ( Adı ( gerekli ) / URL ( kısmını boş bırakınız ), fonksiyonlarından seçim yaparak yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Ancak Google + profili ile yapılan yorumları onaylamıyorum bilginize. Yorum yaparken Adı/URL kısmından yaparsanız sadece isim yazmanız yeterli. Site adresi, URL eklerseniz yorumunuz onaylanmaz.