-->

Slider

İlgi Çeken Videolar

Sağlık

Teknoloji

Sinema

Televizyon

Ne Nedir?

En5 Konular

» » » » » Kur'an ve Sünnette Yahudiler..


Kur'an-ı Kerim'de ehl-i kitaba (Yahudi ve Hristiyanlar) iyi davranmalarını Müslümanlara emreden birçok ayet-i kerime vardır. İslam toplumunda ehl-i kitapla karşılıklı münasebet, fukaha (islam fıkıhçıları) tarafından konulmuş şu ana kurala dayanmaktadır.

"Bizim için olan, onlar için de vardır, onlar için olan bizim için de vardır."

Allah Teala mümtehine suresinin 8. ayetinde şöyle buyurmaktadır:

"Sizinle din konusunda muharebe etmeyen ve sizi diyarınızdan çıkarmayanlara iyilik ve ihsan etmekten,  onlara adaletle muamele etmekten Allah sizi men etmez. Allah adaletle davrananları sever."

Kur'an diğer müminleri övdüğü gibi ehl-i kitaptan sayılan kimleri de methetmektedir.

Allah (c.c) Al-i İmran suresinin 75. ayetinde şöyle buyurmuştur:

"Ehl-i kitaptan öyle kimseler vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız iade eder."

Müslümanlar ehl-i kitaba iyi muamele yapmaya çağıran, onlara eziyet yapmayı, mal ve ibadetlerine karşı düşmanca davranmayı ve onların diğer haklarını çiğnememeyi haram kılan hadis-i şerifler ise onlarcadır.

Kur'an ve Sünnette Yahudiler..


Yahudi ve Hirstiyanlarla yapılan her sözleşme İslam şeriatınca mutlaka yerine getirilmesi gereken sözleşme olarak görülür. İslam halifeleri harp bittikten sonra Yahudi ve Hristiyanlarla birçok şeyi kapsayan (ehl-i kitabın) korunması; şahsi ve dini hürriyetlerinin muhafazası,  aralarında adaletin tahakkukunun  sağlanması ve haklarının zalimlerden eksiksiz alınması gibi şeyleri kapsamaktadır.


Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: "Kim bir zımmiye zulmeder ya da onu güç yetiremeyecei bir şeyle sorumlu tutarsa ben onunla mücadele ederim."

İşte bunun için İslam, gayr-i müslim ve Müslümanları eşit görmüş ve "Müslümanlar için olan şey onlar için de vardır" buyurmuştur." Yine bunun için onlardan herhangi birini terk etmeye zorlamadan dini hürriyetlerini koryacağını tefekkül etmiştir.

Allah (c.c) Bakara suersinin 256. ayetinde şöyle buyurmaktadır:

"Dinde zorlama yoktur. İman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır."

Ehl-i kitabın, dini görevlerini diledikleri gibi uygulama hakları vardır; kiliseleri yıkılamaz, haçları kırılamaz.....

Hatta Müslüman bir erkeğin Yahudi veya Hristiyan olan karısının kilise ya da havraya gitme hakkı da vardır. Kocası onu engelleyemez.

Cezalar konusunda İslam, Müslümanlarla zımmileri eşit tutar. Zühri, "yahudi, Hristiyan ve diğer zımmilerin diyeti, Müslümanların diyetiyle aynıdır," der. 

İslam, insanların, bu  arada tabiki  Yahudi ve Hristiyanların bütün haklarını; ister dini, ister medeni, isterse de siyasi olsun korumayı tekeffül eder. Bu hakların korunması ve himaye edilmesini de müntesiplerine vacip kılar.

Bu haklar şunlardır:

* Hayat hakkı
* Malın korunması hakkı
* Hürriyet hakkı
* Irzın korunması hakkı
* Barınma hakkı

Ayrıca  öğrenim ve görüşünü açıklama hakkı da vardır. 

İnsan haklarından her hangi birinin yok edilmesi ya da kısıtlanmasına suç, nazırıyla bakılır. Müslümanlar, kendi aralarında birbirleriyle çeşitli muameleler yaptıkları gibi kendi dinlerinden olmayanlarla da bir takım muameleler yapmaktadırlar. Bir Müslüman kanın karşısında bir Yahudi ve Hristiyan; hatta bu Müslüman Hulefa-i Raşidin'den birisi veya bir sahabi olsa bile aynı seviyede görülür.
Kaynakça:

Yazar: Refik Şakir en- Netşe

Çeviri: Necmeddin Gevri

Sultan II. Abdülhamid ve Filistin [ Semerkand ] - Pozitif Dağıtım


FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

1 yorum:

  1. ilginç bilgiler öğrendim, çok fazla bu konuları araştırma fırsatım olmuyor fakat merak ediyordum, ruhi çenet isimli arkadaşımızın çektiği videolar yetmiyordu, teşekkür ederim.

    YanıtlayınSil

Lütfen konuyla alakasız yorumlardan kaçının. Sadece link almak amaçlı ( spam ) yorumlar yazmayınız. ( anında silinir ). Argo, küfür, siyasi vb. içerik barındıran yorumlar yazmayınız.

Not: Yorum yapabilmek için (yorumlama biçiminden) Anonim ( isimsiz olarak ) veya Adı/URL'yi ( Adı ( gerekli ) / URL ( kısmını boş bırakınız ), fonksiyonlarından seçim yaparak yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Ancak Google + profili ile yapılan yorumları onaylamıyorum bilginize. Yorum yaparken Adı/URL kısmından yaparsanız sadece isim yazmanız yeterli. Site adresi, URL eklerseniz yorumunuz onaylanmaz.