-->

Slider

İlgi Çeken Videolar

Sağlık

Teknoloji

Sinema

Televizyon

Ne Nedir?

En5 Konular

» » Osmanlı Devletinde Yahudiler


Yahudiler Osmanlı idaresi altında sulh içerisinde yaşadılar, ama, Doğu Avrupa'da onlara uygulanan ayrımcılık zaman zaman katliama dönüştü ve bu katliam zamanla artarak devam etti.

Yine aynı yazar kitabının 23. sayfasında bunu teyit ederek şöyle der:

- Göçmenler herhangi bir zorlukla karşılaşmadılar. Çünkü Müslüman liderler her dönemde yabancı ülkelerden gelen Yahudiler'in Filistin'e girip orada yerleşmelerine müsamaha ettiler. Bu müsamaha batılı  Hristiyanlara verilmedi. 

1882 yılında Romanya'dan gelen siyonist yerleşimcilerin ilk kafilesinin ulaşmasından sonra sultan Abdülhamid ilk defa 1885 yılında  Yahudiler'in Filistin'e yerleşimci olarak değil hacı olarak gelmelerine izin veren bir emir çıkardı. Fakat bu kanun sert bir şekilde uygulanmadı. Bu ve bunu takip eden kanunlar göçü kayıt altına alıyor ve sadece yabancı Yahudiler'e uygulanıyordu. Osmanlı Devletinin idaresi altındaki yüz binlerce Yahudi'ye gelince, Filistin'e yerleşmek onların her zaman güç yetirebileceği bir şeydi.


Osmanlı Devletinde Yahudiler


Bu bakımdan  Filistin'deki Yahudiler'in sayısı 1814 yılında sadece 10.000 iken 1914 de gündelik 3 vakit namazlarında Urşelim ve Arz-ı Mevuda dönmeyi katiyyen unutmayacaklarını tekrar eden dünyanın diğer bölgelerindeki Yahudiler arasından Filistin'e göç edenlerin sayısı 35.000'e ulaştı. "Filistin'in Yahudi milletinin kalbindeki yeri, hakkında yazılanlara rağmen, bir Yahudi ferdi üzerinde, yaşanılacak bir yer olarak yapacağı küçük bir etkiden başkaca bir etkisinin olmadığı da kati bir gerçektir. Bu Yahudi propagandacı kendi ruhunda da hissettiği şu ikaza işaret ediyor. "Filistin'i arzulayarak oraya yönelen diğer gruplara göre Yahudiler azınlıkta idi."

Dr. Emil Toman'ın "Filistin davasının kökleri" kitabının 12. sayfasında John Bronig'in Suriye hakkında açıklamaları, başka bir deyişle "İslam himayesinde Yahudiler" isimli kitabından yapılan alıntıda şöyle denilmektedir: 

"Şam'daki yabancı tüccarlar arasında en zengini Yahudiler'den oluşan grup idi. Her biri bir milyon, iki milyon cüneyh mali güce sahip iki aileden bahseder ki bu meblağ o zamanın şartlarında büyük bir servet idi. Con Bronig ticaret odalarının çoğunluğunun Britanya ile ticaret yaptıklarını da sözlerine ekler"

Tarih boyunca Yahudiler'in Filistin'e gelişleri sadece bir dini duyguya dayanmakta idi ve hiçbir zaman Yahudiler'in Filistin için siyasi bir istekleri olmamıştı. Tabi bu durum Buhttunnasr'ın Babil sürgününü gerçekleştirmesinden önce idi. Çünkü tarih ile sabittir ki Yahudiler, bu zamanda sadece Filistin'de değil aynı zamanda bir çok devletin vatandaşı olarak da toplu bir şekilde hayatlarını sürdürmekteydiler. Yukarıda  da söylendiği gibi Yahudiler'in Filistin'e gelişleri sadece bir dini duyguya dayanmakta ve bazı dindar Yahudi guruplar ömürlerinin son günlerini Kudüs, Safed, Taberiyye ve Elhalil gibi mukaddes şehirlerde geçirmek, ibadet etmek ve yapılan ayinlerden yararlanmak için kudsi mekanlarda bulunmak üzere Filistin'e rağbet etmekteydiler.

Kaynakça:

Yazar: Refik Şakir en- Netşe

Çeviri: Necmeddin Gevri

Sultan II. Abdülhamid ve Filistin [ Semerkand ] - Pozitif Dağıtım


FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yazmak İçin Aşağıdaki Seçenekleri Kullanınız


Lütfen konuyla alakasız yorumlardan kaçının. Sadece link almak amaçlı ( spam ) yorumlar yazmayınız. ( anında silinir ). Argo, küfür, siyasi vb. içerik barındıran yorumlar yazmayınız.

Not: Yorum yapabilmek için (yorumlama biçiminden) Anonim ( isimsiz olarak ) veya Adı/URL'yi ( Adı ( gerekli ) / URL ( kısmını boş bırakınız ), fonksiyonlarından seçim yaparak yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Ancak Google + profili ile yapılan yorumları onaylamıyorum bilginize. Yorum yaparken Adı/URL kısmından yaparsanız sadece isim yazmanız yeterli. Site adresi, URL eklerseniz yorumunuz onaylanmaz.